"H" CARPATHIAN WHITE SMILE
- RODOKMEŇ-

Mishka na Severe Cookie Whisperer

Radost Zhizni Whiff Wind

Smiling Snowball Moon Walk

Tahekiir White Connor

Smiling Snowball Sugar Cookie

Radost Zhizni Prekrasnaya Lady

Dobry Molodets iz Moskovskoy Metely

Belyi Volk Kupava

Mishka na Severe Aurora Fiorella

Union Jack Iz Moskovskoy Metely

Smiling Snowball Sugar Daddy

Charovnitsa Iz Moskovskoy Metely

Polka Tedi Bear Iz Moskovskoy Metely

Zhasmin Iz Moskovskoy Metely

Bayrak Azskas Pozemka

Everything Changes Carpathian white smile

Bastion of Joy Carpathian white smile

Arctic Aivik Canadian Vidnavská záře

Arctic Aivik Yatus

Roughdiamond´s Beryll

D-Blanche Xamba Yoshi and us

Taimyr Taro de L´ile Blanche

Humoresque Snowy Xamba

Radost Zhizni Incredible Heart Breaker

Kalaska Aussie Idol

Kalaska Aleski of Voyage

Kalaska Grand Event

Belyi Volk Happy History

Belyi Volk Bonifaciy

Belyi Volk Selena