MISHKA NA SEVERE HAVANA NIGHTS
- VÝSLEDKY VÝSTAV -

VÝSTAVA

TRIEDA

ZNÁMKA

ROZHODCA

26.09.2020 Skalica, SK
                 Klubová

mladší dorast

Veľmi nádejná 3, Res BIS Minor puppy

Mgr. Jana Janek, SK

25.09.2020 Skalica, SK
                 Špeciálna

mladší dorast

Veľmi nádejná 3, 3 BIS Minor puppy

MVDR. Vladimír Piskay, SK