DRAGON´S HEART
CARPATHIAN WHITE SMILE

Dátum nar.: 19.5.2015
Otec: Nox-Poli Witty Wally „Willy“
Matka: Crystal Heart Carpathian white smile „Zaira“


HD A
Oči: čisté, vrátane gonioskopie
Výška: 60cm
CHOVNÝ PES

Samojed Dragon´s Heart Carpathian white smile

Samojed Dragon´s Heart Carpathian white smile Samojed Dragon´s Heart Carpathian white smile Samojed Dragon´s Heart Carpathian white smile
Samojed Dragon´s Heart Carpathian white smile Samojed Dragon´s Heart Carpathian white smile Samojed Dragon´s Heart Carpathian white smile
Samojed Dragon´s Heart Carpathian white smile Samojed Dragon´s Heart Carpathian white smile Samojed Dragon´s Heart Carpathian white smile
Samojed Dragon´s Heart Carpathian white smile Samojed Dragon´s Heart Carpathian white smile Samojed Dragon´s Heart Carpathian white smile Samojed Dragon´s Heart Carpathian white smile

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com    |      NÁVŠTĚV