EINHERJAR
CARPATHIAN WHITE SMILE

Dátum nar.: 08.10.2016
Otec: Bastion of Joy Carpathian White Smile „Basty“
Matka: Radost Zhizni Incredible Heart Breaker „Alice“
Majiteľ: Michaela Pappová

HD A, oči čisté vrátane gonioskopie
Výška: 57 cm
CHOVNÝ PES

Samojed EINHERJAR CARPATHIAN  WHITE  SMILE

BIS Junior
Víťaz špeciálnej výstavy mladých
BOJ, BOS
Slovenský šampión krásy mladých
Slovenský šampión krásy
Slovenský Grand šampión

Samojed Einherjar Carpathian White Smile Samojed Einherjar Carpathian White Smile Samojed Einherjar Carpathian White Smile Samojed Einherjar Carpathian White Smile Samojed Einherjar Carpathian White Smile
Samojed Einherjar Carpathian White Smile Samojed Einherjar Carpathian White Smile Samojed Einherjar Carpathian White Smile